№ 5 (2016)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Метод скорочення надлишковості трансформанти аерофотознімку у маскованому просторі PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, С. А. ПОДЛЕСНЫЙ, С. Ю. CТАСЕВ, С. С. ШУЛЬГИН 3-8
Апроксимація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ 9-13
М’яке декодування алгебраїчних згорткових кодів на основі природних обчислень PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ 14-18
Метод кодового поділу логічних каналів зв'язку в сучасних системах широкосмугового зв'язку (4G зокрема) на основі систем з нерівномірними ваговими коефіцієнтами PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, Д. Е. ОКЛАДНОЙ, А. А. ЛЕКАХ 19-27
Методи синтезу легкотестованих цифрових пристроїв і систем PDF (Русский)
М. А. МИРОШНИК, Ю. В. ПАХОМОВ, А. С. ГРЕБЕНЮК, И. В. ФИЛИППЕНКО 28-39
Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів PDF
В. С. СЕЛЕЦЬКИЙ 40-45
Оптимізація графіка руху потяга для використання тризонного диференційованого тарифу оплати спожитої електроенергії PDF
О. С. ГАЙДЕНКО 46-50
Метод оптимальної комплектації модулятора оптичного модуля безконтактного рейкового дефектоскопа PDF (Русский)
М. А. ОМАРОВ, Р. И. ЦЕХМИСТРО 51-57
Технологія декодування блоків аерофотознімка на основі відновлення компонент трансформант PDF (Русский)
А. П. МУСИЕНКО 58-62