Дослідження технічної ефективності телекомунікаційних систем та мереж при використанні різних методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком

Автор(и)

  • І. В. ГОРБАТИЙ Національний університет “Львівська політехніка”

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.94773

Ключові слова:

метод передавання даних із керуючим зворотним зв’язком, метод автоматичного запиту повторного передавання, ефективність, телекомунікаційна система, телекомунікаційна мережа

Анотація

Розглянуто методи передавання даних із керуючим зворотним зв’язком: метод із зупинками й очікуванням, метод з N-поверненням та метод із вибірковим повторенням. Такі методи застосовують для виправлення помилок у телекомунікаційних системах та мережах у випадках, коли обрані методи модуляції та коригуючого кодування не забезпечують необхідної якості передавання даних в умовах завад. Ці методи ґрунтуються на методах автоматичного запиту повторного передавання. Досліджено вплив методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком на ефективність телекомунікаційних систем та мереж. Виявлено переваги та недоліки таких методів, вироблено рекомендації щодо їх застосування.

Біографія автора

І. В. ГОРБАТИЙ, Національний університет “Львівська політехніка”

д.т.н., доцент

Посилання

Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст]: учеб. для вузов / В.Л. Бройдо. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 703 с. : ил.

Горбатий, І. В. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи [Текст]: навч. посібник / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

Simon, M. K. Bandwidth-efficient digital modulation with application to deep-spase communications [Текст]: monograph / M.K. Simon ; editor-in-chief Joseph H. Yuen. – California : Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 2001. – 228 p.

Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение [Текст]: [пер. с англ.] / Б. Скляр. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1104 с. : ил.

Прокис, Дж. Цифровая связь [Текст]: [пер. с англ.] / Дж. Прокис ; под ред. Д.Д. Кловского. – М. : Радио и связь, 2000. – 800 с. : ил.

Галкин, В. А. Цифровая мобильная связь [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.А. Галкин. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 432 с. : ил.

Горбатий, І. В. Сист. дистанційного зондування Землі з космосу [Текст]: монографія / І.В. Горбатий. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 612 с.

Gorbatyy, I.V. Investigation of the technical efficiency of state-of-the-art telecommunication systems and networks with limited bandwidth and signal power [Текст]/ I.V. Gorbatyy // Automatic Control and Computer Sciences. – New York, 2014. – Vol. 48, No. 1, P. 47–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-28