№ 1 (2017)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Інженерна інтерпретація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади PDF (Русский)
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. АНАНЬЕВА, М. А. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ 3-11
Нейромережева модель пристрою керування завадостійким рейковим колом PDF (Русский)
С. В. ПАНЧЕНКО, И. А. САЯПИНА 12-17
Дослідження технічної ефективності телекомунікаційних систем та мереж при використанні різних методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком PDF
І. В. ГОРБАТИЙ 18-23
Багатокритеріальна оптимізація кодів Лабі на основі природних обчислень PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ 24-27
Похибка неузгодженості мікрохвильового ваттметра на основі поглинаючої стінки PDF (Русский)
М. А. МИРОШНИК, Н. Я. ЗАЙЧЕНКО 28-32
Синтез багатоконтурних систем керування електроприводами залізничних агрегатів та механізмів, що працюють в системі типу пара тертя PDF (Русский)
С. Г. БУРЯКОВСКИЙ 33-42
Використання математичної моделі динамічної системи «екіпаж-колія» для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, А. С. МАЛІШЕВСЬКА 43-51
О надежности технических устройств, прошедших ремонт PDF (Русский)
В. А. ВОЛОДАРСКИЙ 52-58
Методи визначення параметрів геофізичних явищ природного та штучного походження на сейсмічних станціях Служби спеціального контролю Державного космічного агентства України PDF (Русский)
М. Н. ЖУРАВСКИЙ, Г. В. МОРОЗОВА 59-67