DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.95310

Синтез багатоконтурних систем керування електроприводами залізничних агрегатів та механізмів, що працюють в системі типу пара тертя

С. Г. БУРЯКОВСКИЙ

Анотація


У статті запропоновано спільне рішення у вигляді використання методу поліноміальних рівнянь для синтезу передавальної функції астатичного регулятора швидкості системи частотно-регульованого електропривода змінного струму, що сприяє поліпшенню динаміки різних механізмів залізничної галузі за рахунок ліквідації негативного впливу коливальних режимів.


Ключові слова


залізнична галузь; тяговий привод; привод стрілочного переводу; пара тертя; автоколивальні режими; астатичний регулятор швидкості; метод поліноміальних рівнянь

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Акимов, Л. В. Динамика двухмассовых систем с нетрадиционными регуляторами скорости и наблюдателями состояния [Текст]: монография / Л.В. Акимов, В.И. Колотило, В.С. Марков. – Харьков: ХГПУ, 2000. – 93 с.

Акимов, Л. В. Синтез упрощенных структур двухмассовых электроприводов с нелинейной нагрузкой [Текст] / Л.В. Акимов, В.Т. Долбня, В.Б. Клепиков, А.В. Пирожок; под общ. ред. В.Б. Клепикова. – Харьков: НТУ «ХПИ», Запорожье, ЗНТУ, 2002. – 160 с.

Клепиков, В. Б. О фрикционных колебаниях в электроприводах [Текст] / В.Б. Клепиков // Электричество. – 1986. – №4. – С. 59-62.

Ключев, В. И. Теория электропривода [Текст] / В.И. Ключев. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.

Резников, Ю. М. Стрелочные электроприводы электрической и горочной централизации [Текст] / Ю.М. Резников. – М.: Транспорт, 1975. – 152 с.

Ренгевич, А. А. Причины поломок осей рудничных электровозов [Текст] / А.А. Ренгевич, П.С. Шахтарь, К.П. Володько // в сб.: Вопросы рудничного транспорта / под ред. Н.С. Полякова. – М.: Госгортехиздат, 1962. – С. 192-203.