Використання математичної моделі динамічної системи «екіпаж-колія» для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів

Автор(и)

  • О. М. ДАРЕНСЬКИЙ Український державний університет залізничного транспорту
  • А. С. МАЛІШЕВСЬКА Український державний університет залізничного транспорту

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.95890

Ключові слова:

вертикальні сили, горизонтальні поперечні сили, колія, нерівнопружність рейкових опор, коефіцієнт динаміки, вертикальна ізольована нерівність

Анотація

У статті проведено визначення вертикальних та горизонтальних поперечних динамічних сил, які виникають при взаємодії рухомого складу і колій метрополітену. Визначення здійснювалось на основі попередніх досліджень, в результаті яких були розроблені моделі та методи розрахунків таких сил. У статті наведена реалізація математичних моделей за допомогою програми Matcad. Новизна підходу дослідження при взаємодії рухомого складу і колій метрополітену полягає в урахуванні та оцінюванні рівня саме горизонтальних поперечних сил .

 

Біографії авторів

О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор

А. С. МАЛІШЕВСЬКА, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Ангелейко, В. И. Вывод основных уравнений для расчета рельса в горизонтальной и вертикальной плоскостях [Текст]: монография / В.И. Ангелейко. – Харьков: ХИИТ, 1958.

Вериго, М. Ф. Определение динамического модуля пути [Текст] / М.Ф. Вериго // Техника железных дорог. – 1949. - № 12. – С. 23-24.

Коган, А. Я. Вертикальные динамические силы, действующие на путь [Текст] / А.Я. Коган // Труды ЦИИТ МПС. – М.: Транспорт, 1969. – 206 с.

Даніленко, Е. І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість. ЦП-0117 [Текст]: затв. наказом Укрзалізниці від 13.12.2004 р. №960-ЦЗ / М-во транспорту та зв'язку України. Держадміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця / Е.І. Даніленко, В.В. Рибкін. – К., 2006. – 168 с.

Ершков, О. П. Исследование жесткости железнодорожного пути и ее влияние на работу рельсов в кривых участках [Текст] / О. П.Ершков // Труды ЦНИИ МПС. – М.: Трансжелдориздат, 1964. – Вып. 264. – С. 39-48.

Шахунянц, Г. М. Некоторые вопросы исследования работы резиновых прокладок повышенной упругости для пути с железобетонными шпалами [Текст] / Г.М. Шахунянц, А.А. Демидов. – М.: МИИТ, 1971. – Вып. 354. – С. 24-32.

Даренский, А. Н. Результаты исследований численными методами вертикальных воздействий на путь специальных и специализир. вагонов промышл. транспорта [Текст] / А. Н. Даренский // Зб. наук. праць ДонНИИЖТ. – 2010. – № 24. – С. 168-179.

Даренский, А. Н. Особенности взаимодействия пути и подвижного состава промышленного транспорта в кривых малого радиуса [Текст] / А.Н. Даренский // ІКСЗТ. – 2011. – №1. – С. 25-30.

J Otero, J Martínez, M A de los Santos and S Cardona (2011). A mathematical model to study railway track dynamics for the prediction of vibration levels generated by rail vehicles.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 226, 62-71.

Grassie, S. L., Gregory, R. W., & Johnson, K. L. (1982). The dynamic response of railway track to high frequency lateral excitation. Journal of Mechanical Engineering Science, 24(2), 91-95.

Suarez, B., Felez, J., Antonio Lozano, J., & Rodriguez, P. (2013). Influence of the track quality and of the properties of the wheel–rail rolling contact on vehicle dynamics. Vehicle System Dynamics, 51(2), 301-320.

Карпущенко, Н. И. Расчет упругих элементов промежуточных рельсовых скреплений [Текст]: монография / Н.И. Карпущенко // Труды НИИЖТ. – 1972. – №135. – С. 41-48.

Йосифович, Р. М. Наукове обґрунтування і практичне вирішення проблеми підвищення експлуатаційного ресурсу рейок київського метрополітену в 2013-2016 рр. [Текст]: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.06 / Р.М. Йосифович. – К: ДЕТУТ, 2016. – 26 с.

Даніленко, Е. І. Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень на інших елементів ВБК [Текст] / Е.І. Даніленко, Р.М. Йосифович, О.А. Олійник, О.О. Сорока // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Сер. Транспортні системи і технології. – К.: ДЕТУТ, 2013. – Вип. 22. – С. 9-19.

Твердомед, В. М. Огляд технічних характеристик конструкцій верхньої будови залізничної колії та їхніх умов експлуатації на лініях Київського метрополітену [Текст] / В.М. Твердомед, Р.М. Йосифович // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Сер. Транспортні системи і технології. – К.: ДЕТУТ, 2014. – Вип. 24. – С. 70-80.

Агарков, О. В. Визначення контактних напружень в рейках типу Р50, які експлуатуються в метрополітені [Текст] / О.В. Агарков, Р.М. Йосифович // Наука та прогрес транспорту: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – №4 (58). – С. 71-86.

Даренський, О. М., Математична модель системи «екіпаж-колія» для умов метрополітену [Текст] / О.М. Даренський, А.С. Малішевська // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – Вип. 6. – С. 56-61.

Курган, М. Б. Визначення допустимої швидкості руху поїздів з примусовим нахилом кузовів вагонів в кривих ділянках колії [Текст] / М.Б. Курган, Д.М. Курган, В.І. Харлан // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2006. – № 12. – С. 47-52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-28