Похибка неузгодженості мікрохвильового ваттметра на основі поглинаючої стінки

Автор(и)

  • М. А. МИРОШНИК УкрГУЖТ
  • Н. Я. ЗАЙЧЕНКО ХНУРЭ

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.95271

Ключові слова:

НВЧ, теплове поле, первинний перетворювач, рівняння теплопровідності прямокутні координати, теорема про середнє значення функції на відрізку, функція Гріна, похибка неузгодженості

Анотація

У статті розглянуто зв'язок між похибкою неузгодженості і рівнянням теплопровідності поглинаючої стінки. Надано аналітичний опис і проведено моделювання розподілу електромагнітної і теплової стоячої хвилі у хвилеводі для КСХН = 1,5. В результаті моделювання отримано, що різниця між максимальним і мінімальним значенням похибки неузгодженості в 3 рази менше для запропонованої моделі, ніж для традиційної.


 

Біографії авторів

М. А. МИРОШНИК, УкрГУЖТ

д-р техн. наук, проф.

Н. Я. ЗАЙЧЕНКО, ХНУРЭ

студ. гр. РЕА–13–1

Посилання

Кузнецов, В. Н. Разработка теплового сканера для исследования электромагнитного поля в волноводной линии передачи [Текст] / В.Н. Кузнецов, А.С. Гранкин // Известия высших учебных заведений. Приборостр. – 2012. – Т. 55. – №. 1. – C. 62–67.

Измерение мощности на СВЧ [Текст] / М. И. Билько [и др.]. – М.: Радио и связь – 1976. – 168 c.

Волков, В. М. Проектирование средств измерения проходящей мощности [Текст] / В.М. Волков. – Харьков: ХТУРЭ, 2000. – 158 c.

Смирнов, В. И. Курс высшей математики [Текст] / В.И. Смирнов. – 6-е изд. – М.: Наука, 1981. – 551 с.

Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики [Текст]: учебн. пособие для вузов / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. – 5-е изд., стереотип. – М.: Наука, 1977. – 735 с.

Поршнев, С. В. Вычислительная математика [Текст]: курс лекций / С. В. Поршнев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 320 с.

Беленкова, И. Численные методы на базе Mathcad [Текст] / И. Беленкова, С. В. Поршнев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 464 с.

Зайченко, О. Б. Влияние параметров первичного преобразователя на основе поглощающей стенки на точность измерения параметров СВЧ сигналов и трактов [Текст] / О.Б.Зайченко, Л.Г. Мартыненко // Радиотехника: всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2011. – Вып.167. – С. 14–18.

Волков, В. М. Метрологические характеристики многозондовых микроволновых мультиметров [Текст] / В.М. Волков, О.Б. Зайченко, А.В. Огуй // Радиоэлектроника и информатика: научно-техн. журнал. – 2000. – №4(13). – С. 15–18.

Мирошник, М. А. Калибратор для многозондового микроволнового мультиметра [Текст] / М.А. Мирошник, Р.И. Цехмистро, О.Б. Зайченко // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – Вип. 5(121). – C. 74-76.

Спосіб вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ [Текст]: пат. 113161 Україна: МПК51 G01R21/04(2006.01), G01R27/06(2006.01) / Мирошник М.А., Зайченко О.Б., Ключник І.І. / заявник та патентотримач Харківський національний університет радіоелектроніки № u201608483; заявл. 01.08.16; опубл. 10.01.17, Бюл. №1. – 3 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-28