Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Дотримання редакційної етики

 

Редакція науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством. Це відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

Наведені нижче принципи є обов’язковими основами і нормами професійної поведінки для всіх сторін, залучених у процес створення, розгляду і публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакторів. Дотримання правил етики наукової публікації всіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність та підвищенню якості науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".

- Конфлікт інтересів

Рецензенти повинні повідомляти редактору про наявність конфлікту інтересів внаслідок конкуруючих відносин або співпраці.

- Оригінальність роботи та плагіат

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Автори несуть відповідальність за те, що вони надали повністю самостійну роботу, і якщо вони використовували чужі роботи і / або висловлювання,  то це повинно обов’язково відображатися у формі відповідних посилань і цитат.

- Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи.

- Положення про конфіденційність

Особисті дані та контактні телефони, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу.