DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.79392

Активний фільтр-стабілізатор для випрямної установки тягової підстанції

О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. О. СЕМЕНЕНКО

Анотація


 

У статті розглянуто шляхи поліпшення електромагнітної сумісності системи тягового електропостачання постійного струму із суміжними електроустановками та підвищення якості енергії живлення електричного рухомого складу залізниць. Для забезпечення ефективної фільтрації та стабілізації напруги на виході тягових підстанцій пропонується застосовувати у випрямних установках активні фільтри-стабілізатори послідовного типу на базі ємнісного накопичувача енергії з підвищеною частотою широтно-імпульсної модуляції.

 


Ключові слова


випрямна установка; активний фільтр-стабілізатор; ємнісний накопичувач енергії; широтно-імпульсна модуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Самсонкин, В. М. Энергоэффективный преобразовательный агрегат с функциями фильтрации гармоник выходного напряжения тяговой подстанции системы электроснабжения постоянного тока напряжения 3 кВ [Текст] / В. М. Самсонкин, М. В. Панасенко, Ю. П. Гончаров, В. В. Божко // Вісник ДНУЗТ ім. В. Лазаряна. – Дніпр: ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – Вип. 20. – С. 66–72.

Гончаров, Ю. П. Тяговий випрямляч з реверсивним вольтододатком на двохопераційних напівпровідникових приладах [Текст] / Ю.П. Гончаров, М. В. Панасенко, В. В. Божко. – К.: Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України, 2008. – Ч. 2. – С. 16–21.

Правила улаштування системи тягового електропост. залізниць України № ЦЕ-0009 [Текст]. – К.: ТОВ „Швидкий рух”, 2005. – 80 с.

Семененко, О. І. Підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму [Текст] / О. І. Семененко, Ю. О. Семененко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 47-54.

Гончаров, Ю. П. Система электроснабжения контактной сети постоянного тока с продольной линией повышенного напряжения [Текст] / Ю.П. Гончаров, Н.В. Панасенко, В.Н. Козачок, В.В. Замаруев, В.В. Ивахно, С.Ю. Кривошеев, А.И. Семененко // Вісник ДНУЗТ. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2008. – С. 42-48.

Панасенко, М. В. Проблеми електромагнітної сумісності підсистем електричної тяги постійного струму і використання засобів силової електроніки для їх вирішення [Текст] / М. В. Панасенко, Ю. П. Гончаров, В. Г. Сиченко // Електротехніка та електроенергетика. – 2009. – №2. – С. 22-28.

Барковский, Б. С. Двенадцатипульсные полупроводниковые выпрямители тяговых подстанций [Текст] / Б. С. Барковский, Г.С. Магай, В. П. Маценко и др.; под ред. М. Г. Шалимова. – М.: Транспорт, 1990. – 127 с.