№ 4 (2016)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Математичне моделювання та експериментальні дослідження роботи дерев'яних шпал під дією просторових навантажень PDF
Ю. Л. ТУЛЕЙ 3-9
Комп’ютерно-орієнтована математична модель оцінки ефективності тарифної системи оплати за спожиту електроенергію залізницею PDF
О. С. ГАЙДЕНКО 10-14
М’яке декодування високошвидкісних блокових кодів на основі популяційних процедур пошукової оптимізації. PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ 15-19
Математична модель двокомпонентної адитивної завади у вигляді марківського процесу PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ 20-24
Модель та метод управління інтеграцією програми на основі її декомпозиції на проекти PDF (Русский)
Ю. A. ПЕТРЕНКО, Т. Г. ЩЕРБАКОВА, Е. Д. МИРНАЯ 25-28
Активний фільтр-стабілізатор для випрямної установки тягової підстанції PDF
О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. О. СЕМЕНЕНКО 29-33
Умови експлуатації та способи підвищення зносостійкості робочих поверхонь п'ятникових вузлів вантажних вагонів PDF
Л. A. ТИМОФЕЄВА, Д. Г. ВОСКОБОЙНИКОВ 34-38
Модель вибору твердопаливного котла для приміщень невеликої площі PDF
А. П. ФАЛЕНДИШ, О. В. КЛЕЦЬКА, Т. С. ЧЕРНЕНКО 39-43
Концептуальний базис ефективного синтаксичного представлення слотів Р-кадрів у градієнтному просторі локально-структурних обмежень PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, С. С. ШУЛЬГИН, Н. А. КОРОЛЁВА 44-51
Експертне діагностування комп'ютерних систем з використанням нейронечіткої бази знань PDF (Русский)
Г. Ф. КРИВУЛЯ, А. И. ЛИПЧАНСКИЙ, Д. Е. КУЧЕРЕНКО 52-58